ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ :: ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ::

Ευθύνη εταιρείας αυτοκινητοδρόμου για σύγκρουση με χελώνα

Στην αριστερή λωρίδα οδού ταχείας κυκλοφορίας αυτοκίνητο συγκρούστηκε με χελώνα, με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να επιπέσει στο τσιμεντένιο διάζωμα που χωρίζει τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με το δικαστήριο να κρίνει ότι υπαίτιοι για το ατύχημα κατά ποσοστό συνυπαιτιότητας 80% είναι οι υπάλληλοι της εταιρείας που είχε αναλάβει την επίβλεψη της οδού... περισσότερα

Αποζημίωση σε τροχαίο όταν υπάρχει συνυπαιτιότητα

Αν το δικαστήριο κρίνει σε περίπτωση ατυχήματος ότι ο ένας εκ των εμπλεκομένων έχει πλήρη υπαιτιότητα, τότε ο παθών αποζημιώνεται την αξία των κονδυλίων που του επιδικάζει το δικαστήριο σε ποσοστό 100%. Αν όμως το δικαστήριο κρίνει ότι έχει συνυπαιτιότητα, τότε από το κονδύλιο που του επιδικάζεται αφαιρείται το ποσοστό της συνυπαιτιότητας του... περισσότερα

Ζημιά αυτοκινήτου που χρησιμοποιείται με leasing

Σε περίπτωση ολικής καταστροφής του αυτοκινήτου για την οποία ευθύνεται τρίτος, τη σχετική αξίωση αποζημίωσης έχει όχι ο εκμισθωτής του αυτοκινήτου, αλλά ο μισθωτής ο οποίος από πλευράς υποχρεώσεων και δικαιωμάτων χαρακτηρίζεται ως κάτοχος. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση επισκευάσιμης ζημίας. Τη δαπάνη αποκατάστασης αυτής ως και την αποζημίωση για την μείωση της εμπορικής αξίας του αυτοκινήτου δικαιούται να απαιτήσει από τον ζημιώσαντα τρίτο ο μισθωτής.... περισσότερα

Αποζημιώσεις για ζημιές λόγω κακοκαιρίας

Τα διοικητικά δικαστήρια με σωρεία αποφάσεων, αποζημιώνουν απλόχερα τους πληγέντες λόγω βροχοπτώσεων, για παραβάσεις του Δημοσίου, των Δήμων και της ΕΥΔΑΠ όπως βουλωμένα φρεάτια και ρέματα, παράλειψη συγκομιδής σκουπιδιών ή εφόσον υπάρχουν προβλήματα σε οδικά έργα, όταν λείπουν τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα... περισσότερα

Αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη και για φιλοδωρήματα

Δεκτή έγινε αγωγή κατά ασφαλιστικής εταιρείας σχετικά με τον τραυματισμό μοτοσικλετιστή από διερχόμενο αυτοκίνητο που παραβίασε την πινακίδα STOP και το δικαστήριο επιδίκασε αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη στον ενάγοντα, στα οποία συμπεριλαμβάνονταν και τα φιλοδωρήματα, που το δικαστήριο δέχθηκε ότι ελάμβανε κατά την εργασία του... περισσότερα

Ατύχημα από οδηγό χωρίς δίπλωμα

Σε περίπτωση ατυχήματος από οδηγό χωρίς δίπλωμα, η ασφαλιστική αποζημιώνει τον παθόντα, αλλά μπορεί να στραφεί με αγωγή κατά του οδηγού για το σύνολο του ποσού της αποζημίωσης, αλλά και εναντίον του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, για αποζημίωση που εξαρτάται από το αν αυτός συναίνεσε ή όχι στην οδήγηση του αυτοκινήτου του από τον άνευ διπλώματος υπαίτιο του ατυχήματος... περισσότερα

Υπαιτιότητα οδηγών δικύκλων σε τραυματισμό τους

Σύμφωνα με απόφαση του Αρείου Πάγου, κρίνεται αντικανονική η κίνηση των δικύκλων μεταξύ των οχημάτων και καταλογίζεται πλήρης ευθύνη τους και υπαιτιότητα σε περίπτωση τραυματισμού τους σε τροχαίο ατύχημα, όταν οι οδηγοί των άλλων οχημάτων κινούνται στη λωρίδα τους και με ταχύτητα ανάλογη των συνθηκών κυκλοφορίας... περισσότερα

Παράσυρση πεζού: τι λένε τα δικαστήρια

Τα πολιτικά αλλά και τα ποινικά δικαστήρια όταν εξετάζουν υποθέσεις τροχαίων με παράσυρση πεζού από διερχόμενο όχημα, πρέπει να κρίνουν το βαθμό υπαιτιότητας του οδηγού του εμπλεκόμενου οχήματος αλλά και του πεζού, ο οποίος επιχείρησε να διανύσει το οδόστρωμα... περισσότερα

Παράσυρση επιβάτη ΚΤΕΛ που διέσχισε κάθετα το δρόμο

Παράσυρση επιβάτη που αποβιβάσθηκε από Λεωφορείο ΚΤΕΛ και επιχείρησε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα. Αποζημίωση ψυχικής οδύνης και διατροφής συζύγου... περισσότερα

Συνυπαιτιότητα θανόντος επιβάτη λόγω μέθης οδηγού

H συνεπιβάτιδα μοτοσικλέτας, που τραυματίστηκε θανάσιμα σε ατύχημα με υπαιτιότητα του οδηγού, επιβιβάστηκε στη μοτοσικλέτα που οδηγούσε άτομο που βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, μολονότι γνώριζε την ύπαρξη της μέθης και τη μειωμένη ικανότητά του προς οδήγηση και το δικαστήριο δέχθηκε συνυπαιτιότητας αυτής στην έκταση των σωματικών βλαβών της σε ποσοστό 35%... περισσότερα

Απρόοπτη εξέλιξη υγείας τραυματισθέντος και παραγραφή

Τι ισχύει για την παραγραφή απαιτήσεων τραυματισθέντος σε τροχαίο ατύχημα σε περίπτωση απρόοπτης εξέλιξη της υγείας του και πώς ερμηνεύθηκε ο σχετικός νόμος από τον Άρειο Πάγο
... περισσότερα

Παρεμπόδιση ορατότητας σε διασταύρωση με STOP

Απόφαση δικαστηρίου δικαιώνει τον οδηγό που εξήλθε σε κάθετο δρόμο ενώ είχε STOP, προκειμένου να ελέγξει το οδόστρωμα, με την προϋπόθεση ότι ο εκ του STOP προερχόμενος οδηγός πρέπει να έχει τη δυνατότητα κάποτε να εισέλθει στη διασταύρωση, εφ' όσον βέβαια αυτή είναι ελεύθερη, οριοθετώντας την έννοια της ελεύθερης διασταύρωσης με την προϋπόθεση ότι τα μη εκ του «SΤ0Ρ» κινούμενα οχήματα, που έχουν προτεραιότητα, βρίσκονται σε τέτοια απόσταση, που με το επιτρεπόμενο εκάστοτε ανώτατο όριο ταχύτητας δεν προλαβαίνουν να φτάσουν σ' αυτήν.... περισσότερα

Περιπτώσεις αποζημίωσης από επικουρικό κεφάλαιο

Περίπτώσεις κατά τις οποίες το Επικουρικό Κεφάλαιο είναι υποχρεωμένο να καταβάλει στα πρόσωπα που ζημιώθηκαν αποζημίωση λόγω θανάτωσης ή βλάβης ή υλικών ζημιών από αυτοκινητιστικά ατυχήματα... περισσότερα

Απρόβλεπτη επιδείνωση υγείας τραυματισθέντος

Εάν η υγεία του τραυματισθέντος, παρά τις ιατρικές προβλέψεις, μετά την επίτευξη συμβιβασμού ή την τελεσίδικη δικαστική απόφαση που καθόρισε αποζημίωση, έχει μία απρόβλεπτη δυσμενή εξέλιξη, για την αντιμετώπιση της οποίας απαιτούνται πρόσθετες δαπάνες νοσηλείας, αισθητά μεγαλύτερο διάστημα ανάρρωσης, ή δεν επέρχεται ποτέ το προσδοκώμενο αποτέλεσμα, οδήγησε την νομολογία στην εφαρμογή των σχετικών κανόνων δικαίου, ώστε να ξεπεραστούν ζητήματα παραγραφής, δεδικασμένου και δεσμευτικότητας του συμβιβασμού και να μπορεί να επιδικαστεί πρόσθετη αποζημίωση... περισσότερα

Αποζημίωση σε τροχαίο με υλικές ζημιές

Σε ατύχημα με υλικές ζημιές, αν η ασφαλιστική εταιρεία καθυστερεί να αποζημιώσει τον παθόντα και υπεκφεύγει των νομίμων υποχρεώσεών της, αυτός δικαιούται να προσφύγει στα δικαστήρια και με την αγωγή οι αξιώσεις που προκύπτουν είναι πολύ περισσότερες και πολλές φορές διπλάσιες ή ακόμα και τριπλάσιες από την αποζημίωση που καλύπτει η ασφαλιστική εταιρεία εξωδίκως... περισσότερα

  UP