ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ :: ΑΓΟΡΑ ::

Ελληνική πλατφόρμα για κοινή χρήση αυτοκινήτων

        ..:: Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2023 ::..
Μία από τις μεθόδους που έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται διεθνώς για τη μείωση της χρήσης των αυτοκινήτων, είναι ο «συνεπιβατισμός» (carpooling). Η μεταφορά δηλαδή από ένα αυτοκίνητο όχι μόνο του ιδιοκτήτη του, αλλά και τρίτων που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση και είναι διατεθειμένοι να συνταξιδέψουν έναντι συμμετοχής στα έξοδα, εξαλείφοντας έτσι την ανάγκη να κινηθούν και τα δικά τους αυτοκίνητα. Μία online πλατφόρμα που προσφέρει τη δυνατότητα εξεύρεσης και συντονισμού οδηγών και επιβατών δημιουργήθηκε στην Ελλάδα και λειτουργεί στη διεύθυνση https://toutou4u.com. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να γίνουν δωρεάν συνδρομητές, είτε ως οδηγοί είτε ως συνεπιβάτες, και η πλατφόρμα -η χρήση της οποίας είναι δωρεάν- τους επιτρέπει την αναζήτηση ή καταχώρηση διαδρομών. Σε περίπτωση συνεννόησης οι συνεπιβάτες πληρώνουν στον οδηγό ένα μέρος από τα έξοδα της διαδρομής. Η toutou4u χρεώνει τον οδηγό με τέλη διαμεσολάβησης μόνο σε περίπτωση κράτησης θέσης και επιτυχούς υλοποίησης του κοινού ταξιδιού και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η οικονομική συναλλαγή μεταξύ οδηγού και συνεπιβάτη όσον αφορά τη συμμετοχή στα έξοδα. Η πλατφόρμα έχει επίσης και σύστημα αξιολόγησης/βαθμολογίας του οδηγού από τους συνεπιβάτες, ώστε οι νέοι ενδιαφερόμενοι να έχουν μια ένδειξη για την αξιοπιστία του σε σχέση με τις διαδρομές που έχει ήδη υλοποιήσει. Επίσης ο οδηγός έχει τη δυνατότητα να θέσει όρους για να δεχθεί συνεπιβάτες,, π.χ. αν δέχεται παιδιά, αν έχει χώρο για αναπηρικό αμαξίδιο σε περίπτωση που συνεπιβάτης είναι ΑΜΕΑ, όπως επίσης και να αναφέρει άλλα χαρακτηριστικά, όπως π.χ. αν ακούει συγκεκριμένη μουσική κατά τη διάρκεια της διαδρομής κλπ. Περισσότερες πληροφορίες στην διεύθυνση https://toutou4u.com.

  UP