ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ :: ΑΓΟΡΑ ::

Και video check στα σέρβις Peugeot

        ..:: Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020 ::..
Η αντιπροσωπεία της Peugeot αναβάθμισε την υπηρεσία «Φροντίδα», που προβλέπει την παραλαβή και παράδοση αυτοκινήτου από το χώρο του πελάτη για σέρβις και την παράδοση οχήματος αντικατάστασης. Τώρα υπάρχει και η δυνατότητα τεχνικής αναφοράς μέσω video check αν κατά τη διάρκεια της συντήρησης διαγνωστεί ότι χρήζει επισκευής ή αντικατάστασης κάποιο εξάρτημα. Στον πελάτη αποστέλλεται video με λήψεις που υποδεικνύουν τις εργασίες που πρέπει να γίνουν και τα ανταλλακτικά που ενδεχομένως χρειάζεται να αντικατασταθούν. Επίσης το συνεργείο του στέλνει μαζί και μία οικονομική προσφορά προς τελική έγκριση.

  UP